Tải Game

Thông Báo Bảo Trì Định Kỳ Cập Nhật Hệ Thống Ngày 13/11/2019

12/11/2019

Quý Thiếu hiệp thân mến, 

I. Thông báo sẽ tiến hành bảo trì định kỳ hệ thống máy chủ 

Tình Kiếm 3D xin thông báo sẽ tiến hành bảo trì định kỳ hệ thống máy chủ 

Thời gian dự kiến: 08:00 - 12:00 ngày 13/11/2019.

Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể kéo dài hơn so với thông báo.

Nội dung cập nhật lần này như sau: 

- Cập nhật Ảo hóa anh hùng mới: Hắc Băng

- Cập nhật Sự kiện nạp mới trong game.


- Cập nhật thêm mới hệ vũ khí Cầm Kiếm trong hoạt động Quần Anh Hội


- Cập nhật thêm shop mới: Hồng Ngọc (Nhân vật đạt lv.89 sẽ mở ra)
- Tối ưu hóa đấu Võ Đài (Tăng thưởng)


- Tăng cấp giới hạn Mị Lực

II. Thông báo tiến hành liên thông máy chủ ngày 13/11/2019 

Quý Thiếu hiệp có thể xem thông tin chi tiết tại đây

Các Thiếu hiệp hãy chú ý sắp xếp thời gian chinh chiến hợp lý nhé.

BQT Tình Kiếm 3D,
Trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ