\ Kiếm thêm Hoa hãy nạp 50.000VND để tặng giai nhân. Xin mời nạp click tại đây
14698 Votes

[MS21] Phi Long

Nhân vật ingame: Bú Cọt Yang Mi

Bang:

Server: Bạch Hổ

11679 Votes

[MS11] Song Thư chiến

Nhân vật ingame: KEN MO

Bang:

Server: Bạch Hổ

7419 Votes

[MS05] 1st VIP Family

Nhân vật ingame: PHITHIENVU

Bang:

Server: Thanh Long

6956 Votes

[092] ...-Rùa-

Nhân vật ingame: ...-Rùa-

Bang: Ngạo Thần

Server: S4

6204 Votes

[113] [FF66CC] ༻Bà Nội

Nhân vật ingame: [FF66CC] ༻Bà Nội

Bang: Xìtrum

Server: S47

4647 Votes

[022] Gucci

Nhân vật ingame: Gucci

Bang: oo123z

Server: S76

3830 Votes

[MS08] Tần Quốc

Nhân vật ingame: TaQ Iron Man

Bang:

Server: Thanh Long

3823 Votes

[025] Mỹ Anh

Nhân vật ingame: Mỹ Anh

Bang: Ngạo Thế

Server: S41

3420 Votes

[153] [FF00FF]Pé Xíu®

Nhân vật ingame: [FF00FF]Pé Xíu®

Bang: Family

Server: S16

3039 Votes

[MS13] Cappuccino

Nhân vật ingame: Cafe Socola

Bang:

Server: Bạch Hổ

2873 Votes

[067] VươngChiêu Quân

Nhân vật ingame: VươngChiêu Quân

Bang: TinhAE

Server: S10

2873 Votes

[MS07] ChiếnLang

Nhân vật ingame: Hoàng Lão Tà

Bang:

Server: Thanh Long

#