Tải Game

⫷GIẢI ĐẤU⫸ CỰC PHẨM VÕ HỌC MÙA 3 - CHẠM MẶT GIANG HỒ - THỂ LỆ & GIẢI THƯỞNG

05/08/2019

 

⫷GIẢI ĐẤU⫸ CỰC PHẨM VÕ HỌC MÙA 3 - CHẠM MẶT GIANG HỒ

Lưu ý không đổi thông tin nhân vật trong suốt thời gian giải đấu.

1. Thời Gian: Từ 05/08 đến 21/08.

2. Phạm Vi: Toàn bộ các máy chủ.

3. Lịch Thi Đấu: 

 • Vòng 1 - Tuyển Chọn: Từ 00:00 05/08/2019 đến 23:59:59 12/08/2019.
 • Giai đoạn Đăng Ký Thăng Hạng: Link sẽ được đăng tải vào ngày 13/08/2019.
  (Đăng ký trước 12:00 ngày 16/08/2019)
 • Vòng 2 - Quyết Đấu - Chung Cuộc:
  • Ngày 19/08/2019: Tranh Đấu Khu Vực 1 và Khu Vực 2.
  • Ngày 20/08/2019: Tranh Đấu Khu Vực 3 và Khu Vực 4.
  • Ngày 21/06/2019: Tranh Đấu Khu Vực 5.

4. Chi Tiết Các Vòng Đấu:

A. VÒNG 1 - TUYỂN CHỌN:

Vòng Đấu Thời Gian Yêu Cầu
Vòng 1 - Khởi Tranh

Bắt Đầu 00:00 05/08/2019

Kết thúc 23:59:59 12/08/2019
 

Để vượt qua vòng 1 cần đáp ứng các yêu cầu sau:

1.Điều kiện lọt vào vòng sau:

* Khu vực 1 (Đối với server giới hạn cấp 69): đạt 900.000 Lực Chiến trở lên tính đến 23:59 ngày 12/8.

* Khu vực 2 (Đối với server giới hạn cấp 79): đạt 1.500.000 Lực Chiến trở lên tính đến 23:59 ngày 12/8.

* Khu vực 3 (Đối với server giới hạn cấp 89): đạt 3.000.000 Lực Chiến trở lên tính đến 23:59 ngày 12/8.

* Khu vực 4 (Đối với server giới hạn cấp 99): đạt 5.000.000 Lực Chiến trở lên tính đến 23:59 ngày 12/8.

* Khu vực 5 (Đối với server giới hạn cấp 109): đạt 9.000.000 Lực Chiến trở lên tính đến 23:59 ngày 12/8.

2. Lực chiến nhân vật sẽ lấy kết quả vào lúc 23:59:59 ngày 12/08/2019. Lực chiến này sẽ sử dụng làm cột mốc sức mạnh của người chơi trong các vòng đấu.

Lưu ý : Nếu vũ khí của thiếu hiệp thay đổi trong thời gian này BQT  sẽ lấy data nhân vật đang sử dụng vũ khí tại thời gian 23:59 ngày 12/08.
Ví dụ: Thời điểm 23:59, nhân vật đang dùng kiếm đổi sang dùng cung thì BQT sẽ lấy Data lực chiến nhân vật theo vũ khí cung và đây là vũ khí chính xuất hiện trong server đấu trường.

Lưu Ý:

- Người chơi chỉ cần đạt đủ điều kiện trên sẽ được thông qua vòng 1, không cần đăng ký.

- Lưu ý không đổi thông tin nhân vật trong suốt thời gian giải đấu.

- Kết quả sẽ công bố tại landing của sự kiện (Cập nhật sau), có thể kiểm tra ngay thông tin trên landing. 

- Người chơi vượt qua vòng 1 có thể đăng ký thăng hạng khu vực tranh đấu vào ngày 13/08/2019.

- Trong quá trình diễn ra thi đấu BTC sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào bên ngoài giải đấu. 

- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

GIAI ĐOẠN ĐĂNG KÝ THĂNG HẠNG

 • Thời gian đăng ký: Từ ngày13/08/2019 đến 12h00 ngày 16/08/2019.
 • Nội dung: Toàn bộ người chơi vượt qua vòng 1 có thể đăng ký thăng hạng khu vực để có cơ hội giành phần giải thưởng cao hơn.
  • Ví dụ: Tuyển Thủ A đang ở Khu Vực 1, có thể đăng ký thăng hạng lên khu vực cao hơn như Khu Vực 2 để được tranh đấu ở đây.
 • ​Lưu ý:
  • Nếu tuyển thủ không có ý định thăng hạng thì không cần điền thông tin vào link đăng ký tại giai đoạn này.
  • ​Chỉ có thể đăng ký thăng hạng từ Khu Vực thấp lên Khu Vực cao hơn.
  • ​Lực chiến của người chơi phải đủ điều kiện lực chiến tối thiểu của Khu Vực bạn muốn thăng hạng.
  • Lưu ý không đổi thông tin nhân vật trong suốt thời gian giải đấu.
  • Mỗi người chơi đều có một cơ hội đăng ký Thăng Hạng.
  • Danh sách sau khi Hoàn tất đăng ký sẽ được đăng tải lại trên landing chính thức của giải đấu vào ngày 17/08/2019.
  • Khi đã đăng ký Thăng Hạng sẽ không thể thay đổi, quý thiếu hiệp vui lòng cân nhắc trước khi đăng ký.
  • Link đăng ký sẽ được công bố vào ngày 13/08/2019.
  • Trong quá trình diễn ra thi đấu BTC sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào bên ngoài giải đấu. 
  • Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

B. - VÒNG 2 - QUYẾT ĐẤU - CHUNG CUỘC:

Vòng Đấu

Thời Gian

Yêu Cầu

Vòng 2 - Quyết Đấu

Trong ngày 19/08/2019:

Khu Vực 1

Khu Vực 2

- Toàn bộ người chơi được tổng kết ở Vòng Tuyển Chọn sẽ được ghép data (lực chiến đã chốt tại 23:59:59 ngày 12/08) vào máy chủ đấu trường và chia thành 5 khu vực để thi đấu.

- Lưu ý: Mỗi khu vực sẽ có thời gian thi đấu khác nhau:

* Khu vực 1 (Đối với server giới hạn cấp 69): 20h00 -> 20h30 ngày 19/08.

* Khu vực 2 (Đối với server giới hạn cấp 79): 21h00 -> 21h30 ngày 19/08.

* Khu vực 3 (Đối với server giới hạn cấp 89): 20h00 -> 20h30 ngày 20/08.

* Khu vực 4 (Đối với server giới hạn cấp 99): 21h00 -> 21h30 ngày 20/08.

* Khu vực 5 (Đối với server giới hạn cấp 109): 20h00 -> 20h30 ngày 21/08.

- Vòng này sẽ dựa vào kết quả phân hạng của hoạt động Quán Quân Thần Binh tại server đấu trường. 

- Lưu ý: Người chơi có thể TÙY Ý LỰA CHỌN VŨ KHÍ trước khi diễn ra hoạt động Quán Quân Thần Binh tại server đấu trường.

- Khi diễn ra vòng 16 người (8 cặp) sẽ ghép ngẫu nhiên (không phân theo vũ khí) để đấu tìm ra Quán Quân.

Trong ngày 20/08/2019:

Khu Vực 3

Khu Vực 4

Trong ngày 21/08/2019:

Khu Vực 5

​Lưu Ý:

- Lưu ý không đổi thông tin nhân vật trong suốt thời gian giải đấu.

- Thời gian thi đấu mỗi khu vực sẽ khác nhau. Vui lòng đăng nhập sớm vào máy chủ đấu trường ít nhất 15 phút trước khi diễn ra giờ bắt đầu.

- Thông tin chỉ số nhân vật sẽ là thông số kết quả ở vòng khởi tranh đã công bố trên landing, lực chiến chốt ở 23:59:59 ngày 12/08/2019.

- Người chơi dưới bất kỳ lý do nào không tham dự đúng thời gian kể trên BTC xem như bỏ cuộc và xử thua ở vòng đấu này.

- Trong quá trình diễn ra thi đấu BTC sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào bên ngoài giải đấu. 

- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

I. KHU VỰC 5

TOP Giải Thưởng
TOP 1
Khu Vực Chí Tôn
Khu Vực 5

- Quà Hiện Vật: 1 Bức Tượng Vàng 9999: Minh Chủ Võ Lâm Mùa 3.
- Danh hiệu: Minh Chủ Võ Lâm Mùa 3 (Có thuộc tính).
- Lệnh Thiên Tôn x3. 
- Đá hồn đặc biệt cấp 5+2 x1 (Mang tên người chơi vô địch + Có thuộc tính).
- 75000 KNB.

TOP 2
Khu Vực Chí Tôn
Khu Vực 5

- Quà Hiện Vật: Lệnh Bài Vinh Danh TOP 2 - Võ Học Tông Sư.
- Danh hiệu: Võ Học Tông Sư (Có thuộc tính).
- Đá hồn Lv5+1 x1. 
- Thời trang + Cánh x1 (Không chọn cánh và thời trang đã từng xuất hiện trong bộ sự kiện của tháng trước).
- 50000 KNB.

TOP 3 & TOP 4
Khu Vực Chí Tôn
Khu Vực 5

- Quà Hiện Vật: Lệnh Bài Vinh Danh TOP 3/ TOP 4 - Võ Học Cái Thế.
- Danh hiệu: Võ Học Cái Thế (Có thuộc tính).
- Thời trang + Cánh x1 (Không chọn cánh và thời trang đã từng xuất hiện trong bộ sự kiện của tháng trước) .
- 45000 KNB.

TOP 5-8
Khu Vực Chí Tôn
Khu Vực 5

- Đá hồn Lv4 +1 x1.
- Mảnh Tăng sao SSS x80.
- 30000 KNB.

TOP 9-16
Khu Vực Chí Tôn
Khu Vực 5
- Mảnh Tăng Sao SSS x40.
- Hồn cánh Huyền Điểu Lv4 x3.
- 25000 KNB. 

II. KHU VỰC 4

TOP Giải Thưởng
TOP 1
Khu Vực 4

- Quà Hiện Vật: Lệnh bài TOP 1 Zone 4: Võ Học Vô Song.
- Danh hiệu: Võ Học Vô Song (Có thuộc tính).
- Lệnh Thần Thoại x4
- Đá hồn đặc biệt Lv4+2 x1 (Mang tên người chơi vô địch zone 4 + Có thuộc tính). 
- Thần thú SSS x1 tự chọn (không bao gồm thần thú niết bàn).

TOP 2
Khu Vực 4

- Lệnh Thần Thoại x3. 
- Đá hồn Lv4+1 x1.
- Thời trang + Cánh x1 (Không chọn cánh và thời trang đã từng xuất hiện trong bộ sự kiện của tháng trước).

TOP 3 & TOP 4
Khu Vực 4

- Lệnh Thần Thoại x2.
- Đá hồn Lv4 x1.
- 40000 KNB.

TOP 5-8
Khu Vực 4

- Thời trang hoặc Cánh x1 (Không chọn cánh hoặc thời trang đã từng xuất hiện trong bộ sự kiện của tháng trước).
- 25000 KNB. 

TOP 9-16
Khu Vực 4
- Hồn cánh Huyền Điểu Lv4 x3.
- 15000 KNB.

III. KHU VỰC 3

TOP Giải Thưởng
TOP 1
Khu Vực 3

- Quà Hiện Vật: Lệnh bài TOP 1 Zone 3: Võ Học Kỳ Tài.
- Danh hiệu:
Võ Học Kì Tài (Có thuộc tính).
- Lệnh Thần Thoại x3.
- Mảnh Tăng Sao SSS x50. 
- Thời trang + Cánh x1 (Không chọn cánh và thời trang đã từng xuất hiện trong bộ sự kiện của tháng trước).

TOP 2
Khu Vực 3

- Lệnh Thần Thoại x2.
- Cánh x1 (Không chọn cánh và thời trang đã từng xuất hiện trong bộ sự kiện của tháng trước).
- 30000 KNB.

TOP 3 & TOP 4
Khu Vực 3

- Ảo hóa thú linh x1 (Không chọn thú linh đã từng xuất hiện trong bộ sự kiện của tháng trước).
- Mảnh Tăng Sao SSS x30.
- 20000 KNB.

TOP 5-8
Khu Vực 3

- Linh hoa chi biện sơ x300.

- 15000 KNB.

TOP 9-16
Khu Vực 3

- Linh hoa chi biện sơ x150.

- 10000 KNB.

IV. KHU VỰC 2

TOP Giải Thưởng
TOP 1
Khu Vực 2

- Quà Hiện Vật: Lệnh bài TOP 1 Zone 2: Võ Học Cao Thủ.
- Danh hiệu:
Võ Học Cao Thủ (Có thuộc tính).
- Thời trang hoặc Võ sức x 1 (Không chọn thời trang hoặc võ sức đã từng xuất hiện trong bộ sự kiện của tháng trước).

TOP 2
Khu Vực 2

- Mảnh tăng sao thần thú SS x 320 hoặc SSS x 80.
- 20000 KNB.

TOP 3 & TOP 4
Khu Vực 2

- Mảnh tăng sao thần thú SS x 150 hoặc SSS x 50.
- 15000 KNB

TOP 5-8
Khu Vực 2

- 15000 KNB.

TOP 9-16
Khu Vực 2
- 10000 KNB.

V. KHU VỰC 1

TOP Giải Thưởng
TOP 1
Khu Vực 1

- Quà Hiện Vật: Lệnh bài TOP 1 Zone 1: Võ Học Tinh Anh.
- Danh hiệu:
Võ Học Tinh Anh (Có thuộc tính).
- Võ sức x1 (Không chọn võ ức đã từng xuất hiện trong bộ sự kiện của tháng trước).

TOP 2
Khu Vực 1

- Mảnh tăng sao thần thú SS x 150 hoặc SSS x 50.
- 15000 KNB

TOP 3 & TOP 4
Khu Vực 1

- 15000 KNB.

TOP 5-8
Khu Vực 1

- 10000 KNB.

TOP 9-16
Khu Vực 1
- 8000 KNB.


Quy định về giải thưởng

- Giải thưởng bao gồm phần thưởng hiện vật, phần thưởng ingame: Hiện vật sẽ được liên hệ và trao cho người trúng giải. Phần thưởng ingame được gửi qua thư ingame.

- Người chơi không thay đổi thông tin nhân vật trong suốt quá trình dự thi vì bất kì lí do nào.

- Phần thưởng không thể cho, tặng, chuyển nhượng hay bất kì hình thức nào tương tự.
- Phần thưởng danh hiệu có hiệu lực trong vòng 30 ngày tính kể từ khi nhận danh hiệu về nhân vật.

- Trong quá trình diễn ra thi đấu BTC sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào bên ngoài giải đấu. 

- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

Trân trọng,

BQT Tình Kiếm 3D

 
 
 
Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ