Tải Game

Thông Báo Bảo Trì Cập Nhật Hệ Thống Ngày 31/05/2019

30/05/2019

Quý Thiếu hiệp thân mến, 

Tình Kiếm 3D xin thông báo sẽ tiến hành bảo trì hệ thống máy chủ.

Thời gian dự kiến: 08:00 - 11:00 ngày 31/05/2019.

Nội dung cập nhật lần này như sau: 

- Tối ưu hóa hệ thống bộ trang bị:

- Tối ưu hóa boss thế giới liên server:

- Shop giới hạn mở bán Vật phẩm thăng cấp Anh hùng.

- Thêm 2 quân hàm mới: Tinh QuânThiên Tôn.

- Sự kiện đua top Liên Server.

- Thời trang vũ khí: Tinh Thần Biến.

- Cập nhật Niết Bàn Ngũ Đế Long: Thần Thú SSS Mới - Thương Minh Ngũ Đế Long.

- Cập nhật Thú Linh mới: Linh Hồ Bảo Bảo. 

- Cập nhật Thú Linh mới: Tinh Hà Ấu Lân.

- Bộ thời trang mới Tinh Hải Chiến Giáp + Cánh Tinh Hải Dao Quang.

- Bộ thời trang mới Nhàn Vân Cư Sĩ + Cánh Tiên Hạc Chi Dực.

Các Thiếu hiệp hãy chú ý sắp xếp thời gian chinh chiến hợp lý nhé.

BQT Tình Kiếm 3D,
Trân trọng!

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ