Tải Game

Thông Báo: Bảo Trì Cập Nhật Phiên Bản Thần Thú Niết Bàn 10/05

09/05/2019

Quý Thiếu hiệp thân mến, 

Tình Kiếm 3D xin thông báo sẽ tiến hành bảo trì hệ thống máy chủ cập nhật phiên bản Thần Thú Niết Bàn.

Thời gian dự kiến: 08:00 - 11:00 ngày 10/05/2019.

Nội dung cập nhật lần này như sau: 

- Cập nhật Hệ Thống Thần Thú Niết Bàn:

- Cập nhật bộ thần thú SSS mới: Thần Quỷ Xích Thố - Thần Thú Tốc Độ Nhất: Tốc Độ Cưỡi +120.

 

- Cập nhật bộ thời trang, cánh mới: Phi Tương Lâm Thế - Lữ Bố.

 

- Cập nhật thêm 2 Lỗ khảm tinh linh (Lên tối đa 8 lỗ khảm):

 

- Cập nhật bảo thạch level 5 mới: Hạng Vũ*Đá hồn.

 

Các Thiếu hiệp hãy chú ý sắp xếp thời gian chinh chiến hợp lý nhé.

BQT Tình Kiếm 3D,
Trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ