Tải Game

Thông Báo: Bảo Trì Cập Nhật Phiên Bản Thời Đại Anh Hùng 17/5/2019

16/05/2019

Quý Thiếu hiệp thân mến, 

Tình Kiếm 3D xin thông báo sẽ tiến hành bảo trì hệ thống máy chủ cập nhật phiên bản Thời Đại Anh Hùng.

Thời gian dự kiến: 08:00 - 11:00 ngày 17/05/2019.

Nội dung cập nhật lần này như sau: 
- Cập nhật Hệ Thống Trang Bị Cực Phẩm (Dao Quang):

- Cập nhật tính năng Boss Thế Giới (Liên server) - Thiên Ma Tuyệt Địa

- Cập nhật ngoại quan mới: Cánh, thời trang Minh Nguyệt Dạ.

- Cập nhật Linh Thú mới: Linh Sủng - Vân Long.

- Cập nhật Ảo Hóa hệ thống biến thân: Ngô Việt.

- Cập nhật Đá hồn, tinh linh mới (Đá hồn lv5 3 dòng thuộc tính):

- Cập nhật GIF chat
- Sự kiện tưởng nhớ Chủ Tịch Hồ Chí Minh
- Các vật phẩm Đá hồn, tinh linh có thể bán trong Thương hội, nhận được KNB, người chơi khác có thể mua từ Thương hội

Các Thiếu hiệp hãy chú ý sắp xếp thời gian chinh chiến hợp lý nhé.

BQT Tình Kiếm 3D,
Trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ