Tải Game

Thông Báo Bảo Trì Định Kỳ Cập Nhật Hệ Thống Ngày 04/09/2019

03/09/2019

Quý Thiếu hiệp thân mến, 

Tình Kiếm 3D xin thông báo sẽ tiến hành bảo trì hệ thống máy chủ.

Thời gian dự kiến: 08:00 - 12:00 ngày 04/09/2019.

Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể kéo dài hơn so với thông báo.

Nội dung cập nhật lần này như sau: 

- Cập nhật Thời trang mới:Thanh Hoa Cố Mộng.

 

- Cập nhật Cánh mới: Ngạo Tuyết Lăng Sướng

 

- Cập nhật Ảo hóa mới: Yến Thập Tứ.

 

- Cập nhật Bộ trang bị dao quang lv110

 

Tối ưu hóa:
- Điều chỉnh HP Boss Thủy Tinh Cung, Trụ Công Thành Chiến
- Có thể bán trang bị dao quang.
- Tối ưu hóa cơ chế ghép đá hồnhiển thị đá hồn.

Các Thiếu hiệp hãy chú ý sắp xếp thời gian chinh chiến hợp lý nhé.

BQT Tình Kiếm 3D,
Trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ