Tải Game

Thông Báo Bảo Trì Định Kỳ Cập Nhật Hệ Thống Ngày 21/06/2019

20/06/2019

Quý Thiếu hiệp thân mến, 

Tình Kiếm 3D xin thông báo sẽ tiến hành bảo trì hệ thống máy chủ.

Thời gian dự kiến: 08:00 - 11:00 ngày 21/06/2019.

Nội dung cập nhật lần này như sau: 
- Cập nhật thời trang mới: Thần Bài.

- Cập nhật cánh mới: Thùng Phá Sảnh.

- Cập nhật cánh mới: Hổ Uy Tịch Tà.

- Cập Nhật Ảo Hóa Anh Hùng mới: Lâm Mộ Tuyết.

- Cập nhật bổ sung tính năng Ảo Hóa Anh Hùng: Anh Hùng Xuất Trận.

- Cập nhật thần thú mới: Uy Phong Nhất Hào.

- Cập nhật bổ sung Mic lãnh đạo (Trong các hoạt động PvP quan trọng Bang Chủ, Bang Phó có thể sử dụng Mic tự do đễ lãnh đạo trận chiến).

- Tối ưu kỹ năng 3 hệ phái:  (Kiếm, Ô, Quyền). Thông tin chi tiết: 

Hệ Phái - KIẾM:

- Công Kích: Tăng phạm vi hiệu quả lên 5%.

Kỹ năng Tên Kỹ Năng Tối Ưu

 

 

Tật
Phong
Liên
Trảm
Sát thương tăng 9%.

 

 

Thái
Huyền
Nhất
Kiếm
Sát thương tăng 10%.

 

 

Vạn
Kiếm
Quy
Tông

 

Sát thương tăng 10%, tỷ lệ Choáng tăng 15%. thời gian kỹ năng rút ngắn 25%. Thay đổi âm thanh hiệu ứng và hiệu ứng đặc biệt của kỹ năng. BUFF Bá thể của kỹ năng sửa thành BUFF vô địch.

 

 

Kiếm
Nhị
Thập
Tam
BUFF gia tốc tăng đến 40% di chuyển, duy trì 3 giây.

Hệ Phái - Ô:

- Công Kích: Tăng phạm vi hiệu quả lên 30%.

Kỹ năng Tên Kỹ Năng Hiệu Quả

 

 

Tán
Hoa
Phạm vi công kích của chiêu thức tăng 10%, Sát thương của chiêu thức tăng 16%.

 

 

Hồn
Khiên
Mộng
Oanh
Sát thương tăng 61%.
Tỷ lệ Trầm mặc giảm 20%

 

 

Phồn
Hoa
Tịch
Diệt
Sát thương tăng 2%.
Tỷ lệ biến thành heo giảm 5%

 

 

Túy
Thanh
Phong
Sát thương tăng 40%.
Tỷ lệ Trầm mặc giảm 16%.

 

 


Đà

Hoa
Sát thương tăng 26%.

 

 

Lưu
Phong
Hồi
Tuyết
Tỷ lệ chịu công xuất miễn phương giảm 5%.

Hệ Phái - QUYỀN:

- Công Kích: Tăng phạm vi hiệu quả lên 10%.

Kỹ năng Tên Tối Ưu

 

 

Thiên 
Trọng
Vân
Phạm vi công kích tăng 15%, Sát thương tăng 10%.

 

 

Thái
Cực
Toàn
Phạm vi tăng 10%, Sát thương tăng 44%, tên BUFF thêm kỹ năng đổi thành“Thái Cực Toàn”, trước là "Kỹ năng 2".
 Tỷ lệ giảm CD chịu thương giảm 25%.

 

 

Long
Thiên
Trấn
Phạm vi tăng 15%, Sát thương tăng 3%, nhận được BUFF tăng tốc chuyển động.

 

 

Cầm
Long
Kinh
Thiên
Chưởng

Sát thương tăng 34%.

 

 

Tam
Nguyên
Quy
Nhất
Chí
Phạm vi tăng 15%, Sát thương tăng 9%, tỷ lệ phản kích tăng 33%

 

 

Kim
Trọng
Tráo

Hồi máu sau khi chịu công tăng 1.5 lần.
Tỷ lệ hồi máu chịu công giảm 25%.

 

 

Chân
Nguyên
Hộ
Thể
(Bị Động)
Sát thương quái từ 10% sửa thành 20%

Các Thiếu hiệp hãy chú ý sắp xếp thời gian chinh chiến hợp lý nhé.

BQT Tình Kiếm 3D,
Trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ