Tải Game

Thông Báo Bảo Trì Định Kỳ Cập Nhật Hệ Thống Ngày 28/06/2019

27/06/2019

Quý Thiếu hiệp thân mến, 

Tình Kiếm 3D xin thông báo sẽ tiến hành bảo trì hệ thống máy chủ.

Thời gian dự kiến: 08:00 - 11:00 ngày 28/06/2019.

Nội dung cập nhật lần này như sau: 

- Cập nhật thời trang và cánh: Sáng Thế Chi Thần.

Cập nhật thời trang: Thương Vân Minh Uyên.

Cập nhật ngoại trang vũ khí mới: Thương Vân Động.

- Cập nhật Ảo hóa Tinh Linh: Long Xà Linh Quy.

- Cập nhật Niết Bàn Thần Thú Đan Vũ Phượng.

Tối ưu hóa tăng HP của thần thú thượng cổ sau level 70.

Các Thiếu hiệp hãy chú ý sắp xếp thời gian chinh chiến hợp lý nhé.

BQT Tình Kiếm 3D,
Trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ