Tải Game

Thông Báo Bảo Trì Định Kỳ Cập Nhật Máy Chủ Ngày 20/11

19/11/2019

Quý Thiếu hiệp thân mến, 

I. Thông báo sẽ tiến hành bảo trì định kỳ hệ thống máy chủ 

Tình Kiếm 3D xin thông báo sẽ tiến hành bảo trì định kỳ hệ thống máy chủ 

Thời gian dự kiến: 08:00 - 12:00 ngày 20/11/2019.

Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể kéo dài hơn so với thông báo.

Nội dung cập nhật lần này như sau: 

- Cập nhật Thú Linh mới: Tiểu Hoa Yêu
- Hồn cánh mới: Hồn cánh Phong Thần
- Thêm mới linh phách có thể mua trong shop KNB
- Tăng thưởng phụ bản hàng ngày
- Tăng thưởng Tranh Bá Hoàng Thành
- Tăng thưởng Khiêu Chiến Anh Hùng

II. Thông báo tiến hành liên thông máy chủ ngày 20/11/2019 

Quý Thiếu hiệp có thể xem thông tin chi tiết tại đây

Các Thiếu hiệp hãy chú ý sắp xếp thời gian chinh chiến hợp lý nhé.

BQT Tình Kiếm 3D,
Trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ